Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forside

:

Forside

 

 Velkommen

 
Velkommen til Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal for lægemidler
 
Vi har ændret portalens udseende, men du afgiver tilbud på samme måde som hidtil. ’Mine firmasider’ er uændret. 
 
Her på portalen kan du finde information om igangværende udbud, ESPD, nyheder, aftalepriser, generelle spørgsmål og svar til udbud, vejledninger og kontaktdata. 
 
Er du oprettet som bruger i vores Leverandør- og Udbudsportal, får du også mulighed for at afgive tilbud på aktive udbud. Klik på fanebladet 'Udbud og Bagatelkøb' for at afgive tilbud.
 
På ’Mine firmasider’ vil du kunne se alle jeres aftaledokumenter som rammeaftaler, forlængelser og bagatelkøb, indtaste stregkoder for jeres aftalevarer samt følge med i restordrer og estimater på jeres aftalevarer.
 
Bemærk, at du skal være logget ind for at kunne afgive tilbud, få adgang til 'Mine firmasider' og se FAQ, herunder spørgsmål og svar vedrørende ESPD og ESPD dokumentation.
 

 Nyheder

 
 

 Udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse

 

02-03-2020:


Amgros har den 2. marts 2020 publiceret udbud på peritoneal dialyse, og udbudsmaterialet kan ses her​. Da udbuddet nu er publiceret, vil der ikke blive offentliggjort flere oplysninger på dette site, da fremtidig kommunikation om udbuddet sker via Amgros' elektroniske udbudssystem.


Udbudsbekendtgørelse​
03-12-2019:


Høringsmateriale

​​

I forbindelse med forberedelse af det kommende udbud foretages en høring af udvalgte dele af udbudsmaterialet herunder kriterier, som forventes at indgå i udbudsmaterialet. Se venligst det vedhæftede materiale.


Høringsbrev til dialyseleverandører.pdf

Standardpatient nov19.pdf

Mindstekrav.pdf

Databehandleraftalen m bilag - Version 3.0.pdf​26-09-2019:

 

Forhåndsmeddelelse om udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse

 

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler indenfor ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæsker. Rammeaftalen forventes også at inkludere udlån af natmaskiner og køb af utensilier til brug ved peritonealdialyse samt transport af de indkøbte lægemidler og udstyr til patienter. På det foreliggende grundlag forventes rammeaftalen at træde i kraft 1. januar 2021. Amgros vil i forbindelse med forberedelse af udbuddet afholde en markedsdialog med relevante leverandører. Markedsdialogen forventes at blive skriftlig og at blive afholdt i løbet af tredje og/eller fjerde kvartal af 2019.

 

Her på siden vil vi løbende informere om processerne og udbuddet. Hvis du ønsker at få tilsendt besked, når der er nyt i feltet ”Udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse” på denne side, vil vi bede dig sende din e-mailadresse til mailboksen udbud@amgros.dk med emnet: ”Tilmelding til nyt i forbindelse med peritonealdialyseudbud”. Vi vil herefter aktivt sende dig en mail, når vi uploader nyt.
Bemærk, at det kræver login til Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal for at kunne afgive tilbud, mens der er adgang til disse informationer uden for login.

 

 

 Forsyningssikkerhed og restordrer

 
​​Oversigt over lægemidler som sygehusapotekerne og Amgros har særlig fokus på ift. forsyningssikkerhed 
Nedenfor er et link til "Liste over kritiske lægemidler". Listen omfatter forsyningskritiske lægemidler, som Amgros, på vegne af sygehusapotekerne og klinikerne, har særlig fokus på i forhold til forsyningssikkerhed.
For lægemidlerne, der er på listen, ønsker Amgros tidligst mulig varsling og tæt dialog om eventuelle forsyningssvigt.

Listen opdateres årligt af Amgros i samarbejde med klinikerne og sygehusapotekerne. Den anvendes desuden af Lægemiddelstyrelsen til vurdering af kritiske forsyningsvanskeligheder.


Restordreoversigt for kontraktvarer med Amgros I/S
Hvis du logger ind på leverandørportalen, vil du på ”Mine firmasider” kunne få et øjebliksbillede af dine restordrer, som Amgros er i besiddelse af.

Mere sundhed for pengene


Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Det gør vi ved at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje - og altid via tæt dialog og samarbejde.

 

Vores kerneydelse er at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner. Det bliver årligt til tusindvis af leveringer til de offentlige sygehuse. Vi ønsker at styrke og fremme sund konkurrence. Som leverandør skal du føle dig fair behandlet og kunne se perspektiver i at levere produkter til det danske sundhedsvæsen på et globalt marked.

 

 Tilbagekaldelse

 

T​il brug for firmaer med et præparat, der har et akut kvalitetsproblem.

 

Akut kontaktoplysninger til sygehusapoteker

Ønsker til opdatering af listen sendes til kundeservice@amgros.dk.
Amgros kan ikke påtage sig ansvar for, at listen er opdateret, eller at firmaerne kan få kontakt til sygehusapoteket.

 

 Brugeroprettelse

 
For at kunne benytte udbudssystemet for lægemidler og for at få adgang til 'Mine firmasider' skal du oprette dig som bruger.
 
 
 

 Stregkodemærkning

 
For krav om stregkoder for lægemidler i de rammeaftaler, der indgås på grundlag af Amgros' udbud se her.
 
Informationen findes også på 'Mine firmasider' under Stregkodemærkning.
 

 Nyttige links

 
 
Datatilsynet: www.datatilsynet.dk
 
Konkurrencestyrelsen: www.kfst.dk
 
Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen
 
Lægemidler: www.medicin.dk
 
Medicinpriser (Taksten online): www.medicinpriser.dk
 
TED (EU): ted.europa.eu
 
Udbudsportalen: www.udbudsportalen.dk