Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udbudsoversigt

:

Udbud

 

 Igangværende udbud

 
Søg på ATC-kode
Bagatelkøb
UdbudsgruppeAfs. til EUTilbudsfrist
2022 - BA1.20.bN/A13-08-2021 12:00
2022 - BA1.400.bN/A13-08-2021 12:00
2022 - BA1.6.bN/A13-08-2021 12:00
2022 - BA1.70.bN/A13-08-2021 12:00
Lægemidler EU udbud
UdbudsgruppeAfs. til EUTilbudsfrist
2021 - 1.407.a03-06-202110-09-2021 12:00
2021 - 1.530.b10-06-202105-08-2021 12:00
2021 - 2.33.b26-04-202125-06-2021 12:00
2021 - 2.34.b26-04-202105-07-2021 12:00
2021 - 2.92.a28-05-202118-06-2021 12:00
2022 - 1.12.a29-04-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.201.a03-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.202.a03-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.203.b03-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.241.a03-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.290.b04-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.400.b26-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.401.b28-04-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.402.b28-04-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.403.a27-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.405.a03-05-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.406.a03-05-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.441.a29-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.442.a18-05-202122-06-2021 12:00Regionalopdelt
2022 - 1.490.b03-05-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.500.a03-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.501.a03-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 1.577.b25-05-202110-09-2021 12:00
2022 - 1.602.a29-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.603.b29-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.604.a29-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.606.a04-05-202118-06-2021 12:00
2022 - 1.641.a27-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.690.b26-04-202117-06-2021 12:00
2022 - 1.705.a05-05-202109-08-2021 12:00
2022 - 1.707.b04-06-202110-09-2021 12:00
2022 - 2.3.b05-05-202109-08-2021 12:00
2022 - 2.400.b04-05-202122-06-2021 12:00
2022 - 2.703.b22-04-202124-06-2021 12:00
Lægemidler Nordisk Fællesudbud
UdbudsgruppeAfs. til EUTilbudsfrist
2022 - NF2.601.aN/A31-08-2021 12:00
2022 - NF2.602.aN/A31-08-2021 12:00
2022 - NF2.603.aN/A31-08-2021 12:00
2022 - NF2.604.bN/A31-08-2021 12:00
 

 Bagatelkøb

 

Der er en række lægemidler med en mindre omsætning, som vi ikke udbyder. Vi modtager dog gerne pristilbud på disse lægemidler med henblik på at indgå bagatelkøbsaftaler. Lægemidler til tilbudsgivning for det kommende udbudsår publiceres under 'Aktive udbud'.

 

Efter tilbudsfristen er der mulighed for løbende at indsende pristilbud på nye, markedsførte lægemidler på egne ATC-koder, når disse ATC-koder er kommet i Medicinpriser.dk.

 

Du skal være logget ind i systemet for at afgive tilbud på bagatelkøbsaftaler. Amgros tager kun imod pristilbud på markedsførte lægemidler, der er optaget i 'Medicinpriser.dk' og kun på de nævnte ATC-koder.

 

I hvert enkelt tilfælde vil vi vurdere, om et tilbud kan antages. Vi vil vurdere på den skønnede omsætning og på, om der er tale om et lægemiddel, der kolliderer med et allerede udbudt lægemiddel.

 

Se vilkårene for køb af lægemidler under bagatelkøb bagatelkøbsbetingelser inklusive bilag A​​​. Der skal ikke leveres ESPD og ESPD dokumentation i forbindelse med afgivelse af tilbud på Amgros' bagatelkøb.

 

Her kan gældende vareliste for bagatelkøb samt liste over sidestillede dispenseringsformer ses:


Vareliste 2022.pdf


Vareliste 2022.xlsx


 

Dispenseringsformer bagatelkøb 2022.pdf​


  

Bemærk, at varelisten angiver, hvilke ATC-koder der er omfattet af de respektive bagatelkøbsaftaler. 

 
 

 ESPD og ESPD dokumentation

 

​​Inden tildeling af en rammeaftale eller kontrakt skal tilbudsgivere have leveret ESPD og ESPD dokumentation, der viser, at de ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde (§135, stk.1 og 3 i udbudsloven) - se vejledning i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde klik her​​


 

Det fremgår af websiden https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search, hvilken dokumentation der skal fremsendes. 

​ 

Nedenstående tro- og loveerklæring om strafbare forhold på virksomhedsniveau kan anvendes af udenlandske tilbudsgivere, hvis tilbudsgiver ikke ved uddrag fra register eller ved certifikat fuldt ud kan dokumentere, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde om strafbare eller økonomiske forhold. Dette gælder også, hvis der ikke anvendes erklæringer under ed i det pågældende land. Erklæringen skal afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation.  

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Company

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Company

 

Nedenstående tro- og loveerklæring om strafbare forhold kan anvendes af fysiske personer, hvis tilbudsgiver ikke ved uddrag fra register m.v. fuldt ud kan dokumentere, om den pågældende person er omfattet af udelukkelsesgrunde om strafbare forhold. Dette gælder også, hvis der ikke anvendes erklæringer under ed i det pågældende land. Erklæringen skal afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation.

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Person

 

Solemn declaration concerning grounds for exclusion - Person


 

 

Amgros' offentlige certifikat

I forbindelse med indsendelse af ESPD dokumentation indeholdende personfølsomme oplysninger til postkassen espd@amgros.dk skal e-mailen krypteres.

 

Har du brug for Amgros' offentlige certifikat, finder du det på dette link​


Her finder du vejledning i at sende krypterede e-mails til Amgros. DK UK

 

 Særlige aftaleformer

 
 
Aftaler med købsforpligtelse
Aftaler hvor Amgros’ købsforpligtelse i indkøbsperioden udgør et på forhånd defineret aftag på for eksempel 80 % af det historiske forbrug, der er oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet.
 
Regionale aftaler med 2 vindere
Aftaler hvor det samlede forbrug deles i 2 aftaler (regioner), som dækkes af hver sin leverandør.
  
Fast mængde aftaler
Aftaler hvor der skal leveres et på forhånd defineret antal pakninger. Leverandøren skal levere den faste mængde, som er oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet. Aftalen gælder således ikke for en fast periode som normalt.
 
Dosisdispensering
Aftaler på lægemidler som anvendes i maskinel dosisdispensering på et eller flere sygehusapoteker. Kendetegnet ved disse udbud er et ønske om store pakninger. Hvor der er krav om store pakninger, vil det være oplyst i varelisten ved offentliggørelsen af udbuddet.