Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udbudsoversigt

:

Vis-udbud-anonym

 

 Udbudsgruppe

 

2021 - 1.653.a

 

 Særlige oplysninger

 
Særlige oplysninger vedrørende udbud 2021 - 1.653.a

Der er ingen særlige oplysninger vedrørende dette udbud.

 

 Materiale

 
 

 Øvrige dokumenter og information

 
Øvrige dokumenter og information

Ingen øvrige dokumenter fundet.

 

 Begivenheder for udbudsgruppen

 

Begivenheder for udbudsgruppen

DatoBegivenhed
11-08-20202021 - 1.653.a Frist for spørgsmål
21-08-20202021 - 1.653.a Tilbudsfrist kl. 12.00
21-08-20202021 - 1.653.a Frist for gyldig markedsføringstilladelse
30-11-20202021 - 1.653.a Vedståelse af tilbud indtil
30-11-20202021 - 1.653.a Frist for optagelse i Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk
 

 Spørgsmål og svar

 

Frist for spørgsmål: 11-08-2020

Regionsopdelingen
Spørgsmål: Vedr den regionsopdelte tender: Kan samme leverandør få tildelt max en region, selvom samme leverandør har budt på begge regioner og har laveste budpris i begge regioner? I givet fald; hvilken region vil leverandøren få tildelt? Vil regionen være forpligtet til at indkøbe fra den leverandør der får første-tildelingen, uagtet at nr 2 leverandør evt har en lavere pris end vinderen?

Svar: jf. udbudsbetingselsernes afsnit 5: Som anført i pkt. 3.1 tilstræbes det, at der indgås rammeaftale med forskellige leverandører for udbuds-numrene 1 og 2. Såfremt der alene er et konditionsmæssigt tilbud på enten udbudsnummer 1 eller 2, tildeles rammeaftalen for det pågældende udbudsnummer til den pågældende leverandør. Den pågældende leverandør udelukkes derefter fra tildeling på det andet af de to udbudsnumre, og rammeaftale tildeles den af de tilbageværen-de leverandører med laveste pris. Hvis der er flere konditionsmæssige tilbud på både udbudsnummer 1 og 2, har tildeling på udbudsnummer 2 forrang. Det betyder, at hvis samme leverandør har afgivet tilbud med laveste pris på både udbudsnum-mer 1 og 2, og der er flere konditionsmæssige tilbud indenfor både udbudsnummer 1 og 2, vil Amgros ale-ne tildele den pågældende leverandør rammeaftale for udbudsnummer 2, idet rammeaftale for udbuds-nummer 1 tildeles leverandøren med næstlaveste pris under det pågældende udbudsnummer. Såfremt der alene er ét konditionsmæssigt tilbud på både udbudsnummer 1 og 2, vil rammeaftalerne blive tildelt leverandørerne af de respektive konditionsmæssige tilbud, uanset at dette måtte betyde, at samme leverandør får tildelt rammeaftale for både udbudsnummer 1 og 2.

 

 Informationer

 
Her er det muligt at se informationer, herunder udbudsmateriale, om det valgte udbud.

Inden afgivelse af tilbud skal udbudsmateriale og øvrige dokumenter læses. Der kan løbende blive offentliggjort yderligere oplysninger om udbuddet (indtil 6 dage før tilbudsfristens udløb).
Ønsker du at afgive tilbud, skal du logge ind på portalen og vælge den ønskede udbudsgruppe i afsnittet Aktive udbud under menuen Udbud og Bagatelkøb.
Krav vedrørende stregkodemærkning kan ses her.